+ Update 26 (07/2021)

 • Đang Update…
 • Sửa lỗi 7 mã số bí mật xoá nhân vật, xoá Guild,… (GameServer.exe)(26/07/2021)
 • Thêm event Battle Royale – PK Sinh Tồn (BattleRoyale.xml, GameServer.exe)(25/07/2021)
 • Update hệ thống quái vật, NPC mới (MonsterSetbase, GameServer.exe)(19/07/2021) ->
 • Thêm config khoảng cách rơi đồ khi ném Box, đánh boss (GameServerinfo-common, GameServer.exe)(17/07/2021)
 • Update tính năng tỉ lệ ra dòng hoàn hảo áp dụng cả rơi ra nhiều dòng (GameServer.exe)(17/07/2021)
 • Update thêm config tỉ lệ rơi Zen từng map (Mapmanager.xml, GameServer.exe)(16/07/2021)
 • Update BotThuMua v2 có thể tạo nhiều BOT thu mua nhiều loại đồ khác nhau (ThuMuaDoExc.xml, GameServer.exe)(15/07/2021)
 • Chỉnh sửa cách tính và thông báo thời gian chiếm Ngai Vàng trong CTC Mini (message.txt – 720, 505, GameServer.exe)(15/07/2021)
 • Chuyển đổi Command.txt sang Command.xml (Command.xml, GameServer.exe)(15/07/2021)
 • Chuyển đổi Effect.txt sang Effect.xml (Effect.xml, GameServer.exe)(15/07/2021)
 • Thêm chỉ số vào file Icon vũ khí rồng cho admin nhiều lựa chọn config (CustomItemPower.xml, GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Update ThuMuaDoExc.xml, thêm thu mua 1 lúc nhiều đồ Exl (ThuMuaDoExc.xml, message.txt – 565, GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Thêm tiền tệ cần để Buff của BotBuffer (BotBuffer.xml, GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Sửa lỗi Custom Wing, gộp CustomWing.txt và CustomWingMix.txt thành CustomWing.xml (GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Thêm config level max được nâng cấp danh hiệu, tu chân. Chỉnh sửa chỉ số tu chân theo từng cấp không cộng dồn như trước (Message.txt – 539, TuChan.xml, DanhHieu.Xml, GameServer.exe)(12/07/2021)
 • Update GoldShield tự chụp màn hình người chơi khi phát hiện hack, cheat (Client, GoldShieldServer.exe)(05/07/2021)
 • Update GoldShield xem Full nhiều màn hình người chơi và chống tool, thủ thuật chặn xem màn hình (Client, GoldShieldServer.exe)(05/07/2021)
 • Update GoldShield chống hack Inject DLL (Client)(30/06/2021)
 • Thêm config bật/tắt cộng dồn Option khi đeo nhiều Item giống nhau, sửa lại Buff icon set đồ và vũ khí (Gameserver.exe, CustomItemPower.xml)(28/06/2021)
 • Thêm config điểm số max của War Guild và Soccer Guild (Gameserver.exe, GameServerinfo-command)(26/06/2021)
 • Thêm Bật/Tắt khoá chuột END (GetMainInfo-Premium.exe, Maininfo.ini)(Main.dll)(23/06/2021)
 • Thêm list mã ổ cứng không bị giới hạn cửa sổ theo ổ cứng, dành cho các quán net (GoldShieldServer.exe)(23/06/2021)
 • Sửa lỗi quà tân thủ lập nhân vật mới thỉnh thoảng vào game bị lag (Gameserver.exe)(21/06/2021)
 • Anti vào game bằng máy ảo (Antihack.dll, main.dll)(20/06/2021)
 • Sửa lỗi file ảnh client gồng máu bị vạch đen ở thanh máu ở SS6 và SS2 (Client/Data, main.dll)(20/06/2021)
 • Thêm lệnh /setpass (pass) tương đương /pt auto (pass), thêm hệ thống chat thầm với chủ PT đúng pass tự động vào nhóm (Command.txt, Gameserver.exe)(20/06/2021)
 • Việt hoá bảng thông tin ADVANCED STATUS client (Data/Cusom/text.ini, main.dll)(19/06/2021)
 • Thêm hệ thống Set Item Bonus Option (Tùy chỉnh tăng Option khi mặc Full Set) (Data/Cusom/CustomSetItemOption.xml, Gameserver.exe)(19/06/2021)
 • Thêm hệ thống chỉnh Dame, chỉ số khi mang đồ cấp độ cao (Data/Cusom/CustomItemLevelOption.xml, Gameserver.exe)(17/06/2021)
 • Upadte thêm tính năng chỉ số vũ khí rồng cộng dồn khi mang nhiều vũ khí rồng (Gameserver.exe)(17/06/2021)
 • Update hiện chữ thông báo khi đang kẹp chuột END, ấn ESC sẽ tắt chế độ kẹp chuột (Main.dll, Data/Custom/Text.ini)(17/06/2021)
 • Hệ thống danh hiệu chữ cho từng nhân vật do admin tự ghi (Main.dll, Settings.ini)(Data/Custom/CustomRankUser.xml, Gameserver.exe)(17/06/2021)
 • Update thêm config điểm mệnh lệnh được cộng thêm khi reset, reset Vip cho class DL (ResetTable.xml, ResetVIPTable.xml, Gameserver.exe)(16/06/2021)
 • Sửa lỗi người xem đấu trường bị out game (Gameserver.exe)(16/06/2021)
 • Sửa lỗi hang nhện Raklion (Gameserver.exe)(15/06/2021)
 • Update GoldShield chống hack Delay, Xdame từng Skill (Hack/HackSkillCheck.xml, Gameserverinfo-common, Gameserver.exe)(hoàn thiện all Skill) (15/06/2021)
 • Hệ thống Log đồ của nhân vật (GameServerInfo-Common, Gameserver.exe)(10/06/2021)
 • Thêm hệ thống LOG EventItemDrop (GameServerInfo-Common, Gameserver.exe)(08/06/2021)
 • Update Antihack GoldSield chống di chuyển nhanh (Data/Hack/GoldShield.ini, Gameserver.exe)(07/06/2021)
 • Update thêm nguyên liệu là đồ để nâng danh hiệu (Main.dll)(DanhHieu.xml, Gameserver.exe)(05/06/2021)
 • Chống Dupe đồ từ giao dịch (Main.dll, DataServer.exe, Gameserver.exe)(04/06/2021)
 • Thêm config bật/tắt PK cùng liên minh (GameserverInfo-common.ini, Gameserver.exe)(03/06/2021)
 • Update TvTEvent hiện thanh team Xanh, đỏ của 2 đội dễ phân biệt (Main.dll)(TvTEvent.xml, Gameserver.exe)(02/06/2021)
 • Update hiện tu chân, danh hiệu luôn khi nâng cấp không cần đổi nhân vật như trước (Gameserver.exe)(02/06/2021)
 • Sửa đối địch Guild cùng team trong TvTEvent không cho PK nhau (Gameserver.exe)(02/06/2021)
 • Thêm lệnh Block chat nhân vật theo thời gian cho admin (DataServer.exe)(Command.txt, Gameserver.exe)(01/06/2021)

+ Update 25 (03/2021)

 • Phí update từ v24 lên v25: 600k (Donate giúp chúng tôi có động lực phát triển nhiều tính năng hay hơn ^_^)
 • Done Update 31/05/2021
 • Thêm config chỉ cho phép giao dịch trong khu an toàn (Gameserverinfo-common, Gameserver.exe)(31/05/2021)
 • Chống dupe đồ ở Chaosmix (Gameserver.exe)(31/05/2021)
 • Thêm config bật tắt Party từng Map (MapManager.xml, Gameserver.exe)(31/05/2021)
 • Sửa Icon buff cân đối đẹp hơn, sửa lỗi bùa HP không hiện chỉ số (main.dll)(30/05/2021)
 • Thêm config tắt bật Nút OffHelper (GetMainInfo-Premium.exe, Maininfo.ini)(main.dll)(29/05/2021)
 • Sửa các nút H, J, N, O không bị hiện khi gõ chat (main.dll)(29/05/2021)
 • Thêm hệ thống chuyển map khi out game (RespawnLoginLocation.xml, Gameserver.exe)(28/05/2021)
 • Fix lệnh trace cưới hỏi có thể vào event ở v25 (Gameserver.exe)(27/05/2021)
 • Thêm config bật tắt giao diện Option mới (GetMainInfo-Premium.exe,Maininfo.ini)(Main.dll)(10/05/2021)
 • Sửa lỗi reset VIP tự động reset khi mới vào game (Gameserver.exe)(08/05/2021)
 • Sửa lỗi IconBuff và thêm bật tắt hiện IconBuff khi đeo vũ khí rồng (CustomItemPower.xml, Gameserver.exe)(03/05/2021)
 • Update thêm nhiều chỉ số ở file (CustomItemPower.xml, Gameserver.exe)(28/04/2021)
 • Update thêm hiển thị tỉ số của TvT event ở Client (Main.dll, Client/Data/Custom/Interface/ , Gameserver.exe)(28/04/2021)
 • Thay đổi ID của vũ khí cấp 3 DK sang ID (0, 48) (Các file trong Client/Data/Local) và Getmain (26/04/2021)
 • Thêm Config Bật/Tắt tẩy điểm chọn lại nhân vật (Gameserverinfo – command.ini) (GameServer.exe)(24/04/2021)
 • Thêm cột chỉnh từng Map cho phép Off Train (MapManager.xml) (GameServer.exe)(24/04/2021)
 • Sửa lỗi máu khi buff trong party (GameServer.exe)(24/04/2021)
 • Thêm config Bật tắt mua VIP (CustomBuyVip.xml) (GameServer.exe)(19/04/2021)
 • Sửa lỗi dame bị cộng dồn của Icon buff vũ khí rồng (GameServer.exe)(18/04/2021)
 • Thêm tính năng VIP Thêm phần thưởng cho đội thắng, đội thua và kill nhiều nhất của TVT Event (TvTEvent.xml, EventItemBagManager.txt, Message.txt, GameServer,exe)(16/04/2021)
 • Thêm tính năng VIP đập ngọc custom vào Ring, Pen (CustomJewel.txt, Main.dll, GameServer,exe, GetMainInfo.exe)(12/04/2021)(Gameserver.exe)
 • Fix lỗi lệnh /offpvp người khác không đánh được(11/04/2021)(Gameserver.exe)
 • Update Antihack chống hack di chuyển nhanh, Chống hack delay mới (11/04/2021)
 • Thêm config bật/tắt Pháo hoa khi nâng cấp Tu Chân, Danh Hiệu (DanhHieu.xml, TuChan.xml)(Gameserver.exe)(09/04/2021)
 • Thêm config bật/tắt Cho phép Buff khi chờ ở các Event Blood, Devil, Chaos Castle (GameServerInfo – Common.ini)(Gameserver.exe)(06/04/2021)
 • Sửa hiển thị cánh của GM trong event Blood (Main.dll) (06/04/2021)
 • Fix đập ngọc custom vào mũi tên ELF (GameServer.exe) (06/04/2021)
 • Sửa drop thằng đồ vào hòm đồ Blood, Devil, hoặc Boss (GameServer.exe) (06/04/2021)
 • Hệ thống party 10 người – Đã hoàn thiện (06/04/2021)
 • Thay đổi file RewardTable.xml (05/04/2021)
 • Thêm config bật/tắt xóa buff khi đăng nhập game (GameServerInfo – Common.ini)(Gameserver.exe)(03/04/2021)
 • Update file (CustomNpcMove.xml, CustomNpcCommand.xml)(Gameserver.exe)(28/03/2021)
 • Đổi thư mục ngôn ngữ tiếng việt sang ->Client/Data/Local/Vtm/ (27/03/2021)
 • Thêm 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt tại launcher(27/03/2021)
 • Thêm kích thước màn hình game siêu nhỏ để cắm chuột (Chỉnh kích thước màn hình game ở launcher trước khi vào game)(27/03/2021)
 • Update file (CustomMonsterSkill.xml, CustomTop.xml, CustomMove.xml)(Gameserver.exe)(26/03/2021)
 • Thêm Config chỉnh số tổng số point có thể sử dụng, tỉ lệ EXP nhận được theo Relife (RelifeTable.xml)
 • Fix Skill Đâm Gió của DK nhân vật khác không nhìn thấy(Main.dll)
 • Fix lỗi Skill Mưa băng tuyết, độc tố bị lag quái
 • Thay đổi giao diện Menu Custom nhìn đẹp hơn, không bị thông báo của server che chữ
 • Thay đổi giao diện Mini map mới có hiện NPC trong Mini Map
 • Chỉnh khi ấn bản đồ lớn TAB vẫn có thể di chuyển được nhân vật
 • Sửa vé kalima cash shop nếu 400 level sẽ vào kalima 7
 • Thêm nhiều chỉ số của Pet vào Data/Custom/CustomPet.xml
 • Update QuaTanThu.xml có thể chỉnh đồ tặng có dòng socket
 • Thêm bảng Party Search vào trong giao diện game.
 • Update ngân hàng ngọc không che hòm đồ mở rộng
 • Thêm bảng tặng đồ khi nhân vật đạt đủ số lần reset (Data/Util/RewardTable.txt)
 • Tăng máu Pet Muun bằng đập ngọc Bless

+ Update 24 (05/12/2020)

 • Complate 24/01/2021!
 • Chỉnh sửa lệnh /pkclear trừ tiền theo số mạng (GameServerInfo – Command.ini)(Gameserver.exe) (14/01/2021)
 • Fix lỗi chuyển class mất hết điểm Master (Gameserver.exe) (08/01/2021)
 • Thêm bật/tắt tẩy điểm mệnh lệnh DL (GameServerInfo – Command.ini)(Gameserver.exe) (08/01/2021)
 • Thêm bật tắt nâng cấp đồ để +10 đến +15 (GameServerInfo – ChaosMix.ini)(Gameserver.exe) (01/01/2021)
 • Thêm Mix Sói Hoàng Kim vào Goblin (GameServerInfo – ChaosMix.ini)(Gameserver.exe) (29/12/2020)
 • Fix chống dupe đồ tại các NPC (Gameserver.exe) (29/12/2020)
 • Chỉnh lệnh tẩy điểm từng cột /taydiem |str| |agi| |vit| |ene| |cmd| (Message.txt)(Gameserver.exe) (29/12/2020)
 • Thêm config Bật/Tắt tạo nhóm (GameServerInfo – Common.ini)(Gameserver.exe) (29/12/2020)
 • Update hệ thống thêm nhiều config từng Map (MapManager.xml)(Gameserver.exe) (28/12/2020)
 • Update file (CustomOnlineLottery.xml)(Gameserver.exe) (28/12/2020)
 • Thêm config Thông báo chào nhân vật khi Online (256 trong Mesage.txt) (GameServerInfo – common.ini) (Gameserver.exe) (27/12/2020)
 • Thêm config chỉnh phản dame của từng class (GameServerInfo – Character.ini) (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Update file (CTCMini.dat) (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Sửa lỗi Icon Vũ khí rồng tháo vũ khí vẫn còn Icon (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Sửa lỗi Icarus, Kunturu3 quái bị biến mất do gameserver check nhầm (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Update hệ thống Quà tân thủ có cài đặt tặng khi gõ lệnh hoặc tặng luôn khi tạo nhân vật (QuaTanThu.xml) (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Update hoàn thiện hệ thống Quà tân thủ có thể tặng nhiều đồ, nhiều bùa (QuaTanThu.xml) (Gameserver.exe) (26/12/2020)
 • Update hệ thống event Arena (CustomArena.xml) (Gameserver.exe) (25/12/2020)
 • Thêm lệnh make đồ cho người chơi khác từ acc GM có thơi gian sử dụng {lệnh 85} (Command.txt) (Gameserver.exe) (25/12/2020)
 • Sửa lại Log_Trade, thêm tên Item vào log trong giao dịch và shop cá nhân (Gameserver.exe) (24/12/2020)
 • Update hệ thông Anti Flood chống ddos Gameserver, có thể mở khóa IP (Gameserver.exe) (24/12/2020)
 • Update hệ thống RespawnLocation.xml (Cài đặt nhân vật bị giết sẽ chuyển về thành theo Gate) (Gameserver.exe) (24/12/2020)
 • Thêm config Bật tắt Reset VIP (/reset vip) (ResetVIPTable.xml) (Gameserver.exe) (23/12/2020)
 • Thêm config camera 3D min – max (Main.dll, Main_info) (20/12/2020)
 • Hệ thống BotBuffer.xml (GameServer.exe) (19/12/2020)
 • Chỉnh sửa file CongHuong.xml (GameServer.exe) (19/12/2020)
 • Sửa lỗi bug tiền lệnh /reset vip (GameServer.exe) (19/12/2020)
 • Sửa lỗi lệnh /mary trace, track có thể vào được các event (GameServer.exe) (15/12/2020)
 • Thêm config chết tại Arena sẽ hồi sinh tại chỗ (GameServerInfo – Common.ini) (15/12/2020)
 • Update Antihack Gold Shield thêm giới hạn của sổ game máy chơi game (áp dụng được cả ở quán nét) (07/12/2020)
 • Sửa lỗi tên Boss Medusa (Client) (07/12/2020)
 • Đổi check License bằng địa chỉ IP và tự admin có thể cấp lại địa chỉ IP License. (05/12/2020)

+ Update 23 (05/11/2020)

 • Thêm (train offline) tắt máy cũng có thể train quái
 • Update bảng reset thường tốn các loại ngọc chaos, bless, soul, life, creation, Lông Vũ.
 • Thêm config Tổng point sử dụng của nhân vật
 • Chuyển sang file CustomMix.xml
 • Chuyển sang file CustomBuyVip.xml
 • Update quay vũ khí rồng cấp 2, Cấp 3
 • Antihack chống Auto Dame, Xdame (HackXDameCheck.xml)
 • Thêm Hệ Thống Reset VIP (/reset vip) Auto reset VIP tốn WcoinC, WcoinP, Goblin Point
 • Việt hóa toàn bộ đồ sang tiếng việt có dấu tool Titan Editer để admin tạo đồ chuẩn
 • Chuyển các file Custom trong Tool GetMain_Info vào thư mục custom
 • Thêm Icon Vũ khí rồng và hệ thống tăng dame cho vũ khí (CustomItemPower.xml)
 • Sưa thanh máu và tên quái chỉ chuột vào quái mới hiện tránh làm rối mắt bãi quái đông
 • Chỉnh tên của đồ đậm, chữ thông báo trong game đậm dễ nhìn
 • Update hệ thống quà tân thủ bao gồm (Set đồ, vũ khí, cánh, bùa, Pet) có thời hạn
 • Update Ngân Hàng Ngọc ấn chuột phải gửi Ngọc và thêm các nút rút cụm Ngọc (20/11/2020)
 • Thêm tùy chọn cấp Blood, Devil VIP (Common) (26/11/2020)
 • Update file CustomMonster.xml, thêm cộng tiền khi giết quái, lưu data khi giết quái để tính xếp hạng (26/11/2020)
 • Update thông báo nâng cấp đồ Goblin toàn bộ các Sub (GS,DS) (30/11/2020)
 • Sửa post Item Toàn bộ các Sub trong server (GS,DS) (30/11/2020)
 • Thêm cột Message thông báo trước Event 5 phút (InvasionManager.dat) (02/12/2020)
 • Update Bot CongHuong.txt thêm cột tiền tệ WcoinC, WcoinP, GoblinPoint vào điều kiện cộng hưởng (05/12/2020)
 • Update ResetTable.xml – Thêm cột WcoinC, WcoinP, GoblinPoint nhận được khi reset thành công (05/12/2020)

+ Update 22 (05/10/2020)

 • Chỉnh sửa Bùa Cánh Quỷ tạo thành cánh cấp 1 DK
 • Chỉnh sửa Bùa Cánh Thiên Đàng tạo thành cánh cấp 1 DW
 • Chỉnh sửa Bùa Cánh Tiên Nữ tạo thành cánh cấp 1 ELF
 • Chỉnh sửa Bùa Cánh Vũ Linh tạo thành cánh cấp 1 SUM
 • Chỉnh sửa bùa cánh cấp 2 các class chuẩn

+ Update 21 (18/09/2020)

 • Hệ thống tạo nhóm
 • Hệ thống tìm nhóm
 • Hệ thống tự set pass cho nhóm (/pt auto )

+ Update 20 (26/08/2020)

 • Chỉnh sửa bật Ngân Hàng Ngọc tự bật hòm đồ
 • Tắt ngân hàng Ngọc tự tắt hòm đồ cá nhân
 • Update hệ thống Antihack Gold Shield theo dõi người chơi
 • Update chống Dupe đồ từ Chaos Mix, Shop

+ Update 19

 • Thêm hệ thống Ngân Hàng Ngọc trong game
 • Lệnh gửi và rút ngọc nhanh
 • Update antihack Gold Shield chống Bypass
 • Antihack delay
 • Antihack speed
 • Antihack Xdame
 • Antihack Zoom quá xa
 • Antihack đánh xa

+ Update 18

 • Những cấp bậc tu chân cao sẽ có hiệu Ứng Sét ở trên danh hiệu (Big Update)
 • Chỉnh sửa danh hiệu, Tu Chân sắc nét FUll HD
 • Thêm hệ thống danh hiệu chữ theo reset hoặc level (tùy admin chọn)

+ Update 17

 • Sửa lỗi hệ thống Vòng quay may mắn cho nhiều hơn 12 đồ sẽ mất kết nối game
 • Thêm tỉ lệ quay ra từng món đồ Vòng quay May Mắn
 • Đồ hiển thị ở Vòng Quay tự nhận từ Server

+ Update 16

 • Update tu chân tự nhận đồ và điều kiện từ Server
 • Update Danh hiệu tự hiển thị điều kiện ở Server
 • Thêm hệ thống vòng quay may mắn

+ Update 15

 • Thêm hệ thống tu chân
 • Chỉnh sửa điều kiện để tu chân từng cấp bậc (WcoinC, WcoinP, GoblinPoint, Đồ và số lượng)
 • Thêm hệ thống danh hiệu theo cấp bậc

+ Update 14

 • Chỉnh sửa hiển thị đồ Exe+acc+socket không bị mất thông tin
 • Fix DataServer chống Inject
 • Thêm Custom chỉnh sửa Server name (Getmain)
 • Thêm Delete character max level (Getmain)
 • Chỉnh sửa hình ảnh Ngọc custom

+ Update 14

 • Giao diện Gameserver mới
 • Message Box on Close JS, DS
 • Thêm hệ thống Blood VIP (Đánh đủ số quái tự rơi đồ)
 • Thêm hệ thống Devil VIP (Đánh đủ số quái tự rơi đồ)
 • Thêm hiển thị thời gian và chỉ số Buff của nhân vật
 • Hiển thị Party buff

+ Update 13

 • Giao diện Chat chính giữa SS2
 • Thanh máu Pet SS2
 • Mini Map SS2
 • Nâng cấp Chat SS13
 • Sửa lỗi Animation chọn nhân vật giao diện SS13
 • Thêm Switch MonsterBarName [F7]
 • Thêm trò chuyện riêng [F6]
 • Sửa Ring cấp 40 và 80
 • Bật Camera 3D [F10]
 • Reset camera [F11]
 • Thu nhỏ màn hình game [F12]
 • Chỉnh sửa Vị trí Vuốt custom RF
 • Chỉnh sửa vị trí cung custom

+ Update 12

 • Thêm Custom Book ( Sách SUM) 6 món mới (24 đến 29)
 • Sửa lỗi tự động di chuyển xuống Devias từ Icarus khi thú cưỡi chết
 • Hiệu ứng kích thước trong ModelEFFECT
 • Sửa thanh máu người chơi
 • Sửa lỗi khi vào game tự tạo file MuError
 • Sửa CustomRankUser Level + MasterLevel
 • Max Invasion Manager 30
 • MuHelper + Inventory (Khi tự đánh có thể mở hòm đồ)
 • Sửa lỗi chuột phải 2 quyền trượng DL
 • Sửa lỗi chuột phải mặc đồ RF
 • Sửa lỗi Chuột Phải mặc bỏ đồ ra ở Chaos Mix vấn quay được tiếp
 • Thêm hiệu ứng cho PET, Pet Muun
 • CustomPetEffectDinamic, CustomPetEffectStatic
 • Sửa lỗi viền đen giao diện ex700 khi mở hòm đồ.

+ Update 11

 • CustomMonster Glow
 • CustomMonster Golden
 • Nhấp chuột phải tự trang bị hoặc tháo đồ xuống
 • Nhấp chuột phải Máy Chaos
 • Sử lỗi giết Quạ tinh
 • Sửa vị trí Skill Box giao diện SS2
 • Thêm hiệu ứng (GetMain)
 • Sửa giao diện Barra ex700, Legends mapa tarkan y lacleon
 • Giao diện Chat ex 700
 • Update khi bật Time Event sẽ không ấn được xung quanh
 • Update khi bật Danh hiệu sẽ không ấn được xung quanh
 • Update khi bật Mua VIP sẽ không ấn được xung quanh
 • Thêm nút Bật Tắt Tên Quái Vật
 • Sửa nút Custom Store Close

+ Update 10

 • Sửa agi không ra dame các class
 • Chỉnh sửa bảng Master SS15 chuẩn
 • Thêm tùy chỉnh giới hạn PK (Common)
 • Thêm hệ thống Custom Mix
 • Thêm hệ thống CustomMonsterSkill
 • Hệ thống chống DDos gameserver
 • Thêm tùy chọn Map, khu vực được PK miễn phí
 • Hệ thống chỉ số tùy chọn hoàn thiện 100%
 • Thêm lệnh /taydiem (tẩy điểm đã cộng)
 • Sửa giao diện ex700 Skill DL
 • Sửa giao diện SS2/99 Skill DL
 • Sửa lỗi tắt tự đánh (DisableMuHelpert)
 • Sửa giao diện 2 con rồng tại giao diện SS2
 • Sửa lỗi hiển thị nút bấm cửa hàng đè lên trên thông tin của đồ
 • Thêm config Marlon di chuyển các map theo thời gian

9Update 9

 • Sửa Custom Muun và sửa buff hồi máu
 • Thêm thông tin cho đồ
 • sửa lỗi Visual limited chỉ số trong Item (Getmain)
 • Thêm Master Skill ss15
 • Sữa lỗi chỉ số Kriss tự tắt game
 • Sữa lỗi cung và nỏ custom
 • Thêm Tùy chỉnh của Vuốt RF IndexL & IndexR.
 • Mở rộng thêm chỉ số CustomMonster
 • Sửa lỗi CustomCloak + Kriss.
 • Thêm file tùy chỉnh item.txt trong Getmain để thêm item custom
 • Thêm Bật/Tắt hiển thị giờ trong game [F4]
 • Thêm Bật/Tắt hiển thị Mini Map trong game [F5]
 • Thêm hệ thống giao diện chọn nhân vật SS13
 • Thêm tiền tệ trong hòm đồ (Getmain)
 • Thêm hiệu ứng động khi chọn nhân vật
 • Sửa lỗi danh hiệu bị lệch khi nhìn từ người khác
 • Sửa lỗi sách gọi Boss

8Update 8

 • Update hệ thống chống Dupe đồ
 • Thêm Custom Áo Choàng Getmain hoàn thiện 100%
 • Thêm nút Đóng cửa hàng Custom
 • Thêm Map Nix và Boss của Map Nix
 • Update giao diện Master Skill
 • Thêm Bảng Master Skill mới
 • Sửa giao diện Skill DL, RF, MG của giao diện ex700
 • Sửa lỗi giao diện ex700
 • Sủa lỗi Credits ở chọn nhân vật
 • Sửa lỗi hiển thị thanh EXP giao diện ex700
 • Sửa lỗi hiển thị điểm số trong đấu trường

7Update 7

 • Chỉnh sửa ống SD của giao diện 0.99
 • Fix lỗi giao diện Hạ Cấp
 • Thêm Custom Map (tối đa 100 Map)
 • Thêm hiệu ứng cho Map

6Update 6

 • Chỉnh sửa hiệu ứng bắn tên của cung Custom
 • Sửa vị trí vuốt cân đối
 • Sửa vị trí CustomPet (Custom Muun)
 • Thêm config vị trí trong CustomBow
 • Thêm CustomEfectRemake
 • Thêm tùy chọn nhân vật SS2/SS3
 • Chỉnh sửa giao diện Hạ cấp từ SS6 xuống SS2

5Update 5

 • Sửa lỗi CustomMonster TripleKIll
 • Giới hạn Tăng FPS thành [25,30,34,40]
 • Effect Wings LEVEL 4
 • Mix Wings cấp 4

4Update 4

 • Chỉnh sửa hệ thống Post Item chuẩn, hiển thị hình ảnh kèm thông tin chuẩn
 • Giới hạn FPS [25,30,34]
 • Tên bản đồ tùy chỉnh, Respaw, Nhạc, Bản đồ thu nhỏ

3Update 3

 • Thêm bật tắt chức năng hiển thị FPS/MS [Ping]
 • Thêm Tùy chỉnh Vuốt RF (Thêm tối đa 100 Vuốt mới)
 • Thêm Custom Pet và Thú cưỡi

2Update 2

 • Giao diện Hạ cấp SS2, SS3
 • Tùy chỉnh SelectChar S3
 • Post Item kèm hình ảnh

1Update 1

 • Thêm config 5 Plugin trong GetMain
 • Thêm tùy chỉnh giao diện Ex700 – Legend
 • Thêm tùy chỉnh Cung Nỏ [4 25] đến [4 70]
 • Marlon Teleport (2) Minutos
 • Dragon Invasión Effect SWITCH ACTIVE/DESACTIVE